ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 Մենյու

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2020թ. գնումների տարեկան պլան

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2020 թվականի կարիքների համար «Պետական վերահսկողական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակում «ՊՎԾ-ՄԱԱՊՁԲ-20/16» ծածկագրով մեկ անձ գնման ընթացակարգի շրջանակում ձեռք է բերվել գրենական ապրանքներ թվով 5 չափաբաժիններով։ Մրցույթի շրջանակում 08.07.2020թ․-ին պայմանագիր է կնքվել «Էդիկ Սիմոնյան» Ա/Ձ-ի հետ ընդհանուր 670400 (վեց հարյուր յոթանասուն հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2020 թվականի կարիքների համար «Պետական վերահսկողական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակում «ՊՎԾ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի շրջանակում ձեռք է բերվել գրասենյակային ապրանքներ թվով 3 չափաբաժիններով։ Մրցույթին հայտ են ներկայացրել 4 ընկերություններ, ընտրված մասնակից է ճանանչվել «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն, որի հետ 17.07.20202թ. կնքվել է պայմանագիր ընդհանուր 489750 (չորս հարյուր ութսունինը հազար յոթ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ արժեքով։

 

Գնումների տարեկան պլանի ընթացիկ փոփոխություններին կարող եք ծանոթանալ gnumner.am կայքի «գնումների պլաններ» բաժնում՝ հետևյալ  հղումներով.  http://gnumner.am/hy/page/petakan_karavarman_marminner/, ինչպես նաև  https://www.armeps.am/  կայքում: 

Վերադառնալ


phone  ......... (+374 10) 313131
mail...... info@supervision.am

ՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am