supervision

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրում ենք էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել Ձեր դիմումը, հարցումը կամ բողոքը

Դիմումը, հարցումը կամ բողոքը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել ձեր կողմից լրացված տվյալների հիման վրա գեներացված .pdf ֆորմատի ֆայլը, էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել այն և համակարգ վերբեռնելուց հետո սեղմել «Ուղարկել» կոճակը:

Ներբեռնել ստորագրելու համար

Ներբեռնել

Վերբեռնել ստորագրված փաստաթուղթը