ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Armenian Russian English

phone  ............... (+374 10) 313131
mail............ info@supervision.am

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

 

Հ/ՀՊաշտոնի անվանումըՀաստիքների քանակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
1Ծառայության ղեկավար 1
2Ծառայության ղեկավարի տեղակալ 1
3Ծառայության ղեկավարի տեղակալ 1
4Ծառայության ղեկավարի տեղակալ1
Ընդամենը 4
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
5Ծառայության ղեկավարի խորհրդական 1
6Ծառայության ղեկավարի խորհրդական 1
7Ծառայության ղեկավարի օգնական 1
8Ծառայության ղեկավարի օգնական 1
9Ծառայության ղեկավարի տեղակալի օգնական 1
10Ծառայության ղեկավարի տեղակալի օգնական 1
11Ծառայության ղեկավարի տեղակալի օգնական1
Ընդամենը 7
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Հ/ՀՊաշտոնի անվանումըՊաշտոնի ծածկագիրը
12Ծառայության գլխավոր քարտուղար 52-Ղ1-1
13Ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ52-Ղ2-1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
14Վարչության պետ 05-2.1-1
15Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-10
16Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-1
17Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-2
18Գլխավոր մասնագետ05-2.3-3
19Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-4
20Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-5
21Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-6
22Առաջատար մասնագետ 05-3.2-1
23Առաջատար մասնագետ 05-3.2-2
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
24Վարչության պետ 05-2.1-2
25Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-11
26Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-7
27Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-8
28Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-9
29Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-10
30Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-11
31Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-12
32Առաջատար մասնագետ 05-3.2-3
33Առաջատար մասնագետ 05-3.2-4
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
34Վարչության պետ 05-2.1-3
35Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-12
36Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-13
37Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-14
38Գլխավոր մասնագետ05-2.3-15
39Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-16
40Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-17
41Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-18
42Առաջատար մասնագետ 05-3.2-5
ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
43Վարչության պետ 05-2.1-4
44Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-13
45Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-19
46Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-20
47Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-21
48Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-22
49Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-23
50Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-24
51Գլխավոր մասնագետ05-2.3-25
52Գլխավոր մասնագետ05-2.3-26
53Առաջատար մասնագետ 05-3.2-6
54Առաջատար մասնագետ 05-3.2-7
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
55Վարչության պետ 05-2.1-5
56Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-14
57Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-27
58Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-28
59Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-29
60Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-30
61Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-31
62Առաջատար մասնագետ 05-3.2-8
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
63Վարչության պետ 05-2.1-6
64Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-15
65Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-32
66Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-33
67Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-34
68Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-35
69Գլխավոր մասնագետ05-2.3-36
70Գլխավոր մասնագետ05-2.3-37
71Գլխավոր մասնագետ05-2.3-38
72Գլխավոր մասնագետ05-2.3-39
73Առաջատար մասնագետ 05-3.2-9
74Առաջատար մասնագետ 05-3.2-10
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
75Վարչության պետ 05-2.1-7
76Վարչության պետի տեղակալ 05-2.2-16
77Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-40
78Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-41
79Գլխավոր մասնագետ 05-2.3-42
80Գլխավոր մասնագետ05-2.3-43
81Առաջատար մասնագետ05-3.2-11
ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
82Բաժնի պետ05-2.2-1
83Գլխավոր մասնագետ 05-3.1-1
84Գլխավոր մասնագետ 05-3.1-2
85Գլխավոր մասնագետ 05-3.1-3
86Առաջատար մասնագետ 05-3.3-1
ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
87Բաժնի պետ 05-2.2-2
88Գլխավոր մասնագետ 05-3.1-4
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
89Բաժնի պետ05-2.2-3
90Գլխավոր մասնագետ 05-3.1-5
91Գլխավոր մասնագետ 05-3.1-6
92Գլխավոր մասնագետ05-3.1-7
93Առաջատար մասնագետ 05-3.3-2
94
95
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
96Բաժնի պետ 52-25.1-Ղ4-1
97Գլխավոր մասնագետ52-25.1-Մ2-1
98Գլխավոր մասնագետ52-25.1-Մ2-2
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
99Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ 52-25.2-Ղ4-1
100Ավագ հաշվապահ52-25.2-Մ2-1
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
101Բաժնի պետ 52-25.3-Ղ4-1
102Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ52-25.3-Մ2-1
103Ավագ մասնագետ 52-25.3-Մ3-1
Ը ՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ
104Բաժնի պետ52-25.4-Ղ4-1
105Գլխավոր մասնագետ 52-25.4-Մ2-1
ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
106Բաժնի պետ 52-25.5-Ղ4-1
107Գլխավոր մասնագետ52-25.5-Մ2-1
Ընդամենը 96
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ
108Գլխավոր քարտուղարի օգնական
109Իրավախորհրդատու 1
110Իրավախորհրդատու 1
111Իրավախորհրդատու 1
112Իրավախորհրդատու 1
114Իրավախորհրդատու 1
115Իրավախորհրդատու 1
116Ադմինիստրատոր՝ համակարգչային ցանցերի1
117Ճարտարագետ-շինարար 1
Ընդամենը 10
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐ
118Գործավար1
119Վարորդ 1
120Վարորդ 1
121Վարորդ1
122Հնորցապան1
123Հնոցապան1
124Այգեպան 1
125Հավաքարար 1
126Հավաքարար 1
127Հավաքարար 1
128Հավաքարար 1
129Պարետ 1
130Տնտեսվար 1
Ընդամենը 13

Վերադառնալ

ՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am