ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

phone  ............... (+374 10) 313131
mail............ info@supervision.am

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

 

Պաշտոնի անվանումըՀաստիքների քանակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Ծառայության ղեկավար 1
Ծառայության ղեկավարի տեղակալ 3
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Ծառայության ղեկավարի խորհրդական 2
Ծառայության ղեկավարի օգնական 2
Ծառայության ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Ծառայության գլխավոր քարտուղար 1
Ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր վերահսկող 8
Ավագ վերահսկող1
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր վերահսկող8
Ավագ վերահսկող1
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 8
Առաջատար մասնագետ 1
ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ1
Գլխավոր մասնագետ8
Առաջատար մասնագետ 1
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 5
Առաջատար մասնագետ 1
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 7
Առաջատար մասնագետ 2
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 4
Առաջատար մասնագետ1
ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ1
Գլխավոր մասնագետ3
Առաջատար մասնագետ1
ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ1
Գլխավոր մասնագետ 1
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Բաժնի պետ1
Գլխավոր մասնագետ 3
Առաջատար մասնագետ 1
ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ1
Առաջատար մասնագետ1
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ2
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ 1
Ավագ հաշվապահ1
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ1
Ավագ մասնագետ1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ1
Գլխավոր մասնագետ1
ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ1
Գլխավոր մասնագետ1
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ
Գլխավոր քարտուղարի օգնական1
Իրավախորհրդատու 6
Ադմինիստրատոր՝ համակարգչային ցանցերի2
Ճարտարագետ-շինարար 1
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐ
Վարորդ 1
Հնորցապան3
Այգեպան 1
Հավաքարար 4
Պարետ 1
Տնտեսվար1
Ընդամենը130

 

Հաստիկացուցակը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի 2021 թվականի ապրիլի 13-ի N 65-Լ հրամանով

Վերադառնալ

ՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am