ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 Մենյու

Ներքին իրավական ակտեր


Ներքին կարգապահական կանոններ

09.09.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Հ Ր Ա Մ Ա Ն __մայիսի 2019 թվականի N -Լ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հիմք ընդունելով «Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 696-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության կանոնադրության 16-րդ կետի 10-րդ ենթակետը՝ Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ ՝ 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ներքին կարգապահական կանոնները՝ համաձայն հավելվածի: 2. Սահմանել որ, սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 17-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ներդրման և վերջինիս գործարկման մասին շրջաբերականով [...]

Իմանալ ավելին՝Վերադառնալ


phone  ......... (+374 10) 313131
mail...... info@supervision.am

ՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am