ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 Մենյու

Ներքին իրավական ակտեր


ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

09.09.2019

Հավելված 1 ՀՀ պետական վարահսկողական ծառայության ղեկավարի 2019 թվականի ապրիլի 16-ի N 45-Լ հրամանի   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1. ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) Տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) Ծառայության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը կազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 696-Լ որոշման համաձայն: 2. Վարչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է Ծառայության կանոնադրությամբ։ 3. Վարչությունը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, «Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, այլ օրենքների, Ծառայության կանոնադրության, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա։ 4. Վարչության անվանումն է՝ 1) հայերեն՝ տնտեսական ոլորտի [...]

Իմանալ ավելին՝

Ներքին կարգապահական կանոններ

09.09.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Հ Ր Ա Մ Ա Ն __մայիսի 2019 թվականի N -Լ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հիմք ընդունելով «Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 696-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության կանոնադրության 16-րդ կետի 10-րդ ենթակետը՝ Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ ՝ 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ներքին կարգապահական կանոնները՝ համաձայն հավելվածի: 2. Սահմանել որ, սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 17-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ներդրման և վերջինիս գործարկման մասին շրջաբերականով [...]

Իմանալ ավելին՝Վերադառնալ


phone  ......... (+374 10) 313131
mail...... info@supervision.am

ՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am