ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թթ. միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակման աշխատանքներին մասնակցության վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 650-Լ որոշմամբ հաստատված 2019 թվականին իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ հայտնում ենք, որ ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը վերոնշյալ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 49-րդ կետի՝ «Պայքարը կոռուպցիայի դեմ» միջոցառման կատարման շրջանակներում  մասնակցել է «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակման աշխատանքներին: Վերոնշյալ նախագծի վերաբերյալ ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը ներկայացրել է թվով 13 առաջարկություն, որոնցից 12-ը ընդունվել է: Արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 1332-Ն որոշումը:

Ինչպես նաև ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության առաջարկությամբ  փոփոխություն է կատարվել ՀՀ Վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 24-ի «Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կազմը և գործունեության կարգը, խորհրդի կազմում ներգրավվող հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի և ռոտացիայի կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 300-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 808-Ն որոշման մեջ, որով հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կազմում ընդգրկվել է նաև ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը: